Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
GANGSTAR

BİTKİSEL DOKULAR Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
BİTKİSEL  DOKULAR
Sürgen  Doku ve Özellikleri

Sürekli bölünen hücrelerden  oluşur.
Hücreleri ince çeperli , bol sitoplazmalı , küçük , iri çekirdekli , koful hiç bulunmaz veya küçük ve az sayıdadır.
Hücreler arası boşluk bulunmaz.
Bitkide kök , gövde ucu , tomurcuk ve yaprak uçlarında bulunur,ayrıca dikotiledon ve ağaçsı bitkilerin gövdesinde yer alır.
Vegetatif üremede filiz oluşumu bu doku tarafından gerçekleştirilir.

             
Kökenlerine Göre İkiye Ayrılır   
A-Pirimer  Meristem: Bitkilerde ömür boyu var olan ,kök ,gövde ve yaprak uçlarında bulunan dokudur. 
B-Sekonder meristem:Sadece dikotiledon’larda bulunur.  Değişmez dokuların bölünme yeteneği kazanarak oluşturdukları dokudur. Kök  ve gövde ucunda meristem dokudan oluşan hücreler zamanla farklılaşarak değişmez doku hücreleri haline   gelirler. Büyüme    konisi adı verilen bu bölgelerde meristemdoku gövdede koruyucu yapraklar kökte ise kaliptra tarafından dış etkilere karşı korunur. 
    Büyüme bölgelerinde hücresel farklılaşmalarla üç farklı katman oluşur.
Bunlar dıştan içe doğru 
1-Dermatogen  -------------- Epidermis 
2-Periblem       -------------  Kabuk 
3-Pelerom        -------------  Merkezi silindir
 
Sekonder meristem değişmez doku hücrelerinin yenden bölünme yeteneği kazanmasıyla oluşur. Kambium ve mantar meristemi kök ve gövdede kalınlaşmayı sağlar.Kambium sürekli bölünerek içe doğru ksılem , dışa doğru floemi oluşturur. Ağaçsı bitkilerdeki yaş halkalarının nedeni budur. 
 
Değişmez  Dokuların Özellikleri

Meristem hücrelerinin özelleşmesiyle oluşurlar.
Hücrelerde büyüme , koful oluşumu , sitoplazma azalması , çeper kalınlaşması , hücreler arası boşlukların oluşumu görülür.
Bölünme yeteneklerini kaybetmişlerdir.
Bazıları  ölüdür. 

         
A)    Koruyucu Doku    
a-Epidermis

Hayvanlardaki epitel dokuya karşılıktır.
Bitkilerde genç dal , yaprak ve genç kökleri çevreler.
Tek sıralı hücrelerden oluşur. Hücreler canlıdır.
Hücre arası boşluk yoktur.
Kloroplast taşımazlar.
Dışa bakan yüzlerinde çeper kalınlaşır ve kalın kütikula birikmiştir.
Kökte sitoplazma az , kofullar büyüktür.
Transpirasyonun kontrolü,gaz alış verişinin kontrolü,topraktan suyun emilimi,genç yapıların fiziksel-kimyasal-biyolojik olumsuzluklardan koruması gibi önemli görevleri gerçekleştirebilecek  yapı ve özelliklere sahiptir.

 
Koruyucu  sisteme ait özelleşmeler:

Stomalar 
Salgı,örtü,koruma,tırmanma tüyleri 
Emme tüyleri (Kökte)
Kutiküla-mum  5-lentisel

 

 
 Kök Epidermisin  Özellikleri:      

Dışa bakan çeperleri  incedir.                                     
Stoma  taşımazlar.
Hücreler büyük koful taşırlar.                                     
Hücrelerin osmotik değeri fazladır.                            
Emici tüyler taşırlar.                                                           
Kütikula birikimi görülmez.                                        
Dış ortamla madde alış verişini engellemezler    

Gövde  Epidermisinin  Özellikleri:

Dışa bakan çeperleri kalındır.
Stoma  içerirler.                                                       
Hücrelerde küçük kofullar bulunur.
Savunma , tırmanma , korunma ile ilgili  tüyler taşırlar.
Dışa doğru bakan çeperde kütikula birikir.
Dış ortamla madde alış verişi stomalarla yapılır.

b-Periderm

Ağaçsı bitkilerin kök ve gövdesinde bulunur.
Epidermisin parçalanmasıyla oluşur.
Çok sıralı hücrelerden oluşur.
Dış yüzeyde mantar kambiumundan oluşan mantar hücreler vardır.
Mantar hücreleri ölüdür. Hücre çeperi suberin biriktirmiştir.İçleri hava ile doludur.
Stoma yerine lentiseller bulunur.  

    
                                                                                         
B)   Parankima   Dokusu

Hayvanlardaki bağ dokusuna özdeştir.
Hücreleri canlı , bol sitoplazmalı , küçük kofuldur.
Diğer dokular arasını doldurur.
Hücre çeperleri incedir.
Yaraları onarır.(Regenerasyon yeteneği fazladır.)
Bölünme yeteneklerini korurlar.

Yaptıkları Görevlerine Göre

Özümleme  Parankiması: Kloroplast taşırlar,fotosentez yaparlar,yaprak , tomurcuk gibi genç yapılarda bulunur.
Havalandırma  Parankiması: Bataklık ve sulak alan bitkilerinde boşluklarında O2 birikimi sağlar.
İletim  Parankiması: İletim demetlerin etrafını çevirip iletim demetleri ile diğer hücreler arası madde taşır.
Depo  Parankiması: Kök ve gövdede bulunur. Fotosentezle oluşan organik maddeleri depolarBİTKİSEL DOKULAR Resimleri

BİTKİSEL DOKULAR Sunumları

BİTKİSEL DOKULAR Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

BİTKİSEL DOKULAR Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)